ee16eacb2ab3f2b8582859b8cc34ab8e_XL

Nie tylko węgiel

ee16eacb2ab3f2b8582859b8cc34ab8e_XL

W PRL-u dominował przemysł ciężki i wydobyw­czy. Lata 80. brutalnie zweryfikowały jego słabość wobec świata nowych technologii. Polska stanęła przed trudnym zadaniem przestawienia gospodarki na zupełnie nowe gałęzie. Poradziliśmy sobie dzięki napływowi kapitału zagranicznego i polskiej przed­siębiorczości.

Jedną ze sprężyn gospodarki jest motoryzacja. W 2012 r. z fabryk wyjechało prawie 540 tysięcy samochodów. Dziedzina ta czuła jest na wahania koniunktury. Nastąpiło jednak ożywienie i w pierw­szym kwartale 2014 r. zarejestrowano niemal 100 tysięcy nowych aut (wzrost o 30%). Prawdziwy boom przeżywa przemysł meblarski, dynamicznie rozwija się przemysł chemiczny i elek­tromaszynowy. Polskie produkty stają się synoni­mem wysokiej jakości. Potentatem jest przemysł rolno-spożywczy. Przo­dujemy w świecie w eksporcie żyta i jabłek, gdzie w 2013 r. wyprzedziliśmy dotychczasowego lidera, Chiny. Truskawki i maliny też lokują nas w ścisłej czołówce. Nastąpiła ekspansja polskich firm w świecie. W 2012 r. spółka KGHM za 2,8 min dolarów przeję­ła wielką kanadyjską firmę wydobywczą eksploatu­jącą bogate złoża miedzi w Chile.

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *