zwyrodnienie-stawów-1-200x300

Kogo atakuje zwyrodnieniowa choroba stawów

zwyrodnienie-stawów-1-200x300

Zwyrodnieniowa choroba stawów atakuje miliony ludzi, tylko w sa­mych Stanach Zjednoczonych co trzeciego dorosłego. Najczęstsza postać tej choroby występuje znacznie częściej niż wszystkie pozo­stałe razem wzięte. Dotyczy ona wszystkich zwierząt o szkielecie kostnym, nie wyłączając ptaków, płazów i gadów – nawet ssaków wodnych, takich jak wieloryby. Prawdopodobnie jest plagą od cza­sów pojawienia się w ewolucji kości. Korzystanie ze słynnych rzym­skich łaźni początkowo miało na celu złagodzenie bólu zmienionych chorobowo stawów. Archeolodzy znaleźli ślady zwyrodnienia sta­wów u mumii egipskich, paleontolodzy odkryli zmiany chorobowe w szczątkach szkieletów wczesnego człowieka, sprzed milionów lat. Prawdopodobnie problem ten dotyczył też dinozaurów już 200 milio­nów lat temu.

W każdej badanej grupie społecznej od 33 do 66 procent osób cierpi na zwyrodnieniową chorobę stawów. Dane nie są więc dokładne, ale istotne jest stwierdzenie, że choroba atakuje około 2 procent ludzi przed 45. rokiem życia, 30 procent między 45. a 64. rokiem życia oraz od 63 do 85 procent tych, którzy przekroczyli 65 lat. Być może nawet są bardziej niekorzystne, ponieważ u wielu chorych nie doszło jeszcze do wystąpienia objawów. Wśród ofiar zwyrodnieniowej choroby sta­wów poniżej 45. roku życia przeważa postać wtórna.

Mężczyźni do 45. roku znacznie częściej chorują niż kobiety w tym samym wieku. Może to wynikać z ich większego obciążenia fizyczne­go oraz częstszych urazów stawów. Między 45. a 55. rokiem życia prawdopodobieństwo wystąpienia takich problemów jest prawie iden­tyczne u obu płci. Po skończeniu 55 lat to kobiety częściej zaczynają chorować. U starszych kobiet również objawy choroby są na ogół poważniejsze. Miliony kobiet w każdym wieku cierpią na artretyzm – prawie dwukrotnie częściej niż mężczyźni.

Postacie zwyrodnieniowej choroby stawów różnią się znacznie i ma­ją podłoże etniczne. Na przykład, zwyrodnienia stawów biodrowych zdarzają się rzadko w Japonii i Arabii Saudyjskiej, ale bardzo często w Stanach Zjednoczonych.

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *