orliczka-mix,main

Orliczka

orliczka-mix,main

Orliczki, przeważnie wyższe gatunki paproci, mają liście jedno- lub wielokrotnie pierzastodzielne. Kupki zarodni tworzą ciągłą linię biegną­cą wzdłuż krawędzi blaszki liściowej. Około 60 gatunków rodzaju Pteris rośnie w krajach cieplejszych, przeważnie zwrotnikowych. W mieszka­niach uprawia się przeważnie orliczkę kreteńską (P. cretica L.) o wznie­sionych ogonkach liściowych długości 15—20 cm i blaszce tej samej długości, nagiej i skórzastej. Gatunek ten ma liczne odmiany. Orliczki rozmnaża się wiosną, dzieląc rośliny podczas przesadzania. Sadzi się je do mieszanki ziemi liściowej, ziemi kompostowej, torfu i piasku (2 :2 :2 :1), dostosowując rozmiar doniczek do wielkości bryły korze­niowej. Przesadzone rośliny ustawia się przy zamkniętym oknie. W okre­sie wzrostu podlewa się obficie i nawozi słabym roztworem nawozu. W mieszkaniu najodpowiedniejsze dla orliczek jest miejsce jasne, nie wystawione jednak na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Najlepiej nadają się okna wychodzące na zachód lub na północ. Ga­tunki o liściach zielonych znoszą w zimie temperaturę 8—10 °C, nato­miast odmiany o liściach barwnych wymagają temperatury 14—16°C. W zimie podlewa się skąpiej. Orliczki należą do paproci mało wyma­gających. W mieszkaniu ustawia się je pojedynczo lub w grupie z innymi gatunkami. Młodymi egzemplarzami obsadza się często misy i miski, z których można wyjąć rośliny po pewnym czasie i posadzić do doniczek.

8927f_ogrodek-zdjecia_1_jpg_paprocie-pteris-cretica_main

rosliny_doniczkowe_we_wnetrzach_775872

ONE TIME USE ONLY DO JEDNOKROTNEJ PUBLIKACJI WNETRZA ROSLINY ORLICZKA FOT. BIURO KWIATOWE HOLANDIA PUBLIKACJA CZTERY KATY NR 9 (167) - 9.2005


Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *