RTEmagicC_Anatomie-Mann.TIF

Organizm jako całość

RTEmagicC_Anatomie-Mann.TIF

Organizm człowieka, stojąc na szczycie piramidy rozwojowej świata zwierzęcego, charakteryzuje się najbardziej złożoną i wysoko wyspecjalizowaną budową ciała.

Za podstawową jednostkę w budowie organizmu człowieka przyjęto komórkę. Organizm ludzki składa się z około 30 bilionów komórek. Budowa komórek jest bardzo zróżnicowana w zależności od funkcji, jakie pełnią. Różnice te dotyczą zarówno ich wielkości, kształtu, jak i budowy wewnętrznej. Jednoimienne komórki, łącząc się ze sobą dla wykonania przynależnych im zadań, tworzą tkanki: nabłonkową, łączną, mięśniową i nerwową. Tkanki z kolei tworzą narządy, z których następnie powstają układy, a z nich wreszcie cały organizm człowieka.

Komórka jako najmniejsza jednostka strukturalna i czynnościowa organizmu żywego (organizmy jednokomórkowe) uważana była kiedyś również i za najprostszą jednostkę pod względem budowy i funkcji. Postęp nauki naszego wieku doprowadził do poznania najdrobniejszych struktur i funkcji poszczególnych rodzajów komórek.

 

Podstawowymi składnikami komórki są: błona komórkowa, cytoplazma i jądro komórkowe.

Błona komórkowa (cytolema, plazmolema) otacza komórkę z zewnątrz i osłania jej wnętrze od otoczenia. Składa się ona z trzech warstw: zewnętrznej zbudowanej z glikoprotein, środkowej — z podwójnego rzędu cząsteczek fosfolipidów oraz wewnętrznej — z białek.

Cytoplazma zbudowana jest z białek, kwasów nukleinowych, kwasów tłusz­czowych, lipidów, węglowodanów, wody i wielu związków mineralnych. W obrębie cytoplazmy znajdują się organelle komórkowe, do których zalicza się: mitochondria , aparat Golgiego, siatkę śródplazmatyczną (endoplazmatyczną), lizosomy, centrum komórkowe (centriole, centrosom),

Wewnątrz komórki znajduje się otoczone własną błoną jądro komórkowe  wraz z jąderkiem , W jądrze komórkowym w cząsteczkach DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) są zakodowane informacje genetyczne. Jądro w komórce pełni rolę ośrodka regulującego jej czynności.

Dla ciekawości warto wspomnieć, że komórki nabłonka przewodu pokarmowego żyją 6 dni, komórki nabłonka skóry — 7 dni, krwinki czerwone — 4 miesiące, komórki kostne 10 do 30 lat, a komórki nerwowe — przez całe życie organizmu.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *