sz

Szczecin

sz

Portowy Szczecin nie bez powodu bywa nazywany Pary­żem Północy. Wiele tu uroczych zakątków i przykładów eklektycznej architektury z przełomu wieków. Ośrodek szczy­ci się wieloma zabytkami, a przy tym tonie w zieleni, co w peł­ni docenia się zwłaszcza w gorące lata, kiedy można odpocząć w którymś z letnich ogródków przy alei Fontann.

Dawna stolica Gryfitów jest prężnym i ruchliwym miastem zamieszkałym przez ponad 400 tys. ludzi. Jej historia sięga wczesnego średniowiecza. WI poł. DC w. był tu gród słowiań­ski i osada rybacka. Do najważniejszych wydarzeń związanych z miastem należy misja biskupa Ottona z Bambergu, który na zaproszenie księcia Bolesława Krzywoustego przybył na pomorskie ziemie w 1124 r., by chrystianizować pogańskich Słowian. W 1243 r. Szczecin otrzymał magdeburskie prawa miejskie i wkrótce stał się najsilniejszym ośrodkiem w regionie. Po zjednoczeniu Pomorza Zachodniego przez księcia Bogu­sława X w 1478 r. został stolicą księstwa. W 1648 r. znalazł się pod panowaniem Szwecji, a w 1720 r. we władaniu Prus. 130 lat później Szczecin wszedł w skład zjednoczonego pań­stwa niemieckiego. W granicach Polski znalazł się dopiero po II wojnie światowej. Naloty aliantów w 1944 r. spowodowały znaczne znisz­czenia starszej zabudowy. Po wojnie odbudowano cenniej­sze zabytki, posadzono lasy i założono parki — w sumie zajmują one 20% powierzchni miasta. W zwiedzaniu Szczecina pomaga Miejski Szlak Turystyczny (kilka godz. marszu).

OKOLICE DWORCA KOLEJOWEGO

Wzniesiony w 1843 r. dworzec kolejowy (ul. Kolumba) jest punktem wyjścia do zwiedzania miasta. Idąc bulwarem Pia­stowskim wzdłuż Odry, po minięciu mostu dochodzi się do ozdobnej neogotyckiej Poczty Głównej, składającej się z kil­ku budynków o zróżnicowanej wysokości i kształtach. Powstały w latach 1872-1905 gmach zaprojektował Carl Schwatlo. Warto obejrzeć reprezentacyjną salę obsługi klientów.

Ulicą Nową a następnie Dworcową dochodzi się do jeszcze jednego imponującego budynku. Jest to tzw. Czer­wony Ratusz z 1879 r. projektu Karla Kruhla – jeden z najlepszych przykładów szczecińskiego neogotyku. Zwar­tą bryłę zdobią wieże i wieżyczki, a od frontu rzeźby sym­bolizujące wiedzę, żeglarstwo, rolnictwo i przemysł. Po drugiej stronie ul. Dworcowej widać Książnicę Po­morską. wcześniej gimnazjum zbudowane w 1868 r. we­dług planów M. Griigea, oraz okazały nieregularny gmach ze strzelistą wieżą (68 m) zakończoną zielonkawym hełmem. Ta XIX-wieczna budowla autorstwa Wilhelma Meyera-Schwartaua służyła władzom miasta.

88552fb933c357ec244a163014975311_big

STARÓWKA

Od kościoła św. Jana Ewangelisty jest niedaleko nad brzeg Od­ry i do mostu Długiego, jednego z trzech mostów zwodzonych w Szczecinie. Przebiega przezeń ważna arteria komunikacyjna. Na dawnym podgrodziu rozciągała się szczecińska starówka — wskutek nalotów alianckich w latach II wojny światowej znikła bez śladu z mapy miasta. Na części zajmowanego przez nią terenu po wojnie postawiono nieładne bloki. W ostatnich latach na zachowanych fundamentach wybudowano nowe kamieniczki według dawnych planów. Dwa domy w sąsiedz­twie starego ratusza wyróżniają się wspaniałymi dekoracjami. Atmosfera Nowej Starówki zmienia się z dnia na dzień.

550x325_03231387-a213-48c4-b4ec-51658f114875

MUZEUM HISTORII MIASTA SZCZECINA

Kształtny ratusz pochodzący z połowy XV w. przebudo­wano w XVII stuleciu. Muzeum historyczne (w ratuszu) prezentuje historię miasta, które na przestrzeni wieków należało do Polski, Danii, Szwecji, Prus, a nawet Francji. W placówce zgro­madzono znaleziska z miejscowych wykopalisk.

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

Ulica Kuśnierska pnie się stromo ku szczytowi wzgórza, na którym wznosi się majestatyczny pięcioskrzydłowy zamek, jeden z najważniejszych zabytków miasta. Z zabu­dowy wyróżnia się wieża Zegarowa z barokowym zegarem z 1693 r. — jego zasadniczą część stanowi tarcza godzinowa, ozdobiona kolorowym maszkaronem. W Muzeum Zam­kowym przy dużym dziedzińcu zgromadzono zbiory zwią­zane z historią zamku i jego odbudową.

th1_9153_zamek

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *