rododendron-azalia-rozanecznik2490

Różanecznik

rododendron-azalia-rozanecznik-w-doniczce2469

Do rodzaju Rhododendron należą krzewy zimozielone o liściach skręto- ległych, całobrzegich. Kwiaty są osadzone pojedynczo lub zebrane w baldachogrona. Rodzaj ten obejmuje ponad 1000 gatunków, pocho­dzących głównie z Azji, ale również z Europy oraz Ameryki. W mieszka­niach uprawia się wyłącznie gatunek Rhododendron simsii Planch. (syn. Azalea indica L.), zwany pospolicie azalią. Azalie udają się tylko na jasnym miejscu w chłodnym pomieszczeniu i nie znoszą suchego po­wietrza w ciepłym mieszkaniu. Należy je podlewać wodą nie zawiera­jącą związków wapnia, najlepiej deszczówką lub wodą z rzek i potoków. Nie wolno dopuścić do przesuszenia bryły korzeniowej, jeśli to jednak nastąpi, trzeba roślinę wraz z doniczką wstawić do wiadra z wodą i po­zostawić tam przez kilka godzin, aby bryła korzeniowa dobrze na­siąkła. Azalie przesadza się po przekwitnieniu, zawsze z wilgotną bryłą korzeniową, do mieszanki rozłożonej ściółki leśnej, torfu i piasku (2:2:1). Młode rośliny przesadza się corocznie, starsze — co kilka lat. Bardzo korzystnie wpływa na rośliny umieszczenie ich w lecie na świeżym po­wietrzu, najlepiej na balkonie lub w ogródku pod drzewem. W tym drugim wypadku doniczki wkopuje się do ziemi. Dobrze zakorzenione rośliny zasila się co pewien czas słabym roztworem nawozu. W końcu września, przed nadejściem słabych przymrozków, wnosi się rośliny do chłodnego pomieszczenia i ustawia przy oknie. W zimie zapewnia się im temperaturę 8—10 °C.

31954pielegnacja_domowej_azalii_fot._Flower_Council_Holland

azalia doniczk

 

Two azaleas in pots on white background

rododendron-azalia-rozanecznik2490

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *