4a205c6daef1f

Chrząstki i kości

4a205c6daef1f

Kości zbudowane są z tkanki łącznej, podobnie jak i chrząstka. Rozwój kości odbywa się na podłożu chrzęstnym lub łącznotkankowym. Proces ten rozpoczyna się w okresie życia płodowego, a kończy po 25 roku życia. Przebieg kostnienia zależy od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych (odżywianie, witaminy, hormony).

Tkanka chrzęstna utworzona jest z podłoża (matrix), które stanowi żel zawierający białka połączone z węglowodanami (glikoproteid) oraz, leżące w jego zagłębieniach, komórki chrzęstne (chondrocyty). Między komórkami chrzęstnymi jest substancja międzykomórkowa składająca się z włókien kolagenowych tworzą­cych gęstą sieć. Istnieją różne rodzaje tkanki chrzęstnej. Chrząstka szklista w okresie płodowym tworzy zawiązki większej części szkieletu, a u osobnika dorosłego zbudowane są z niej chrząstki nosa, krtani, tchawicy, oskrzeli, żeber, ponadto pokrywa ona powierzchnie stawowe kości. Chrząstka włóknista spotykana jest w krążkach międzykręgowych. Chrząstka sprężysta występuje w drobnych chrząstkach krtani, małżowiny usznej i trąbce słuchowej.

Tkanka kostna tworzy szkielet, będący mechaniczną podporą organizmu, oraz stanowi osłonę dla narządów: głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy. Ponadto tkanka kostna spełnia inne ważne dla organizmu funkcje, jak np. udział w gospodarce mineralnej, wytwarzaniu krwinek czerwonych, białych oraz płytek krwi. W tkance kostnej najważniejsza jest substancja międzykomórkowa, którą stanowi istota podstawowa i włókna kolagenowe. U osobników dorosłych mamy do czynienia z tkanką kostną o budowie blaszkowatej, którą dzieli się na zbitą i gąbczastą.

Tkanka kostna zbita charakteryzuje się bardzo zwartym układem blaszek kostnych. Kość gąbczasta jest utworzona z cienkich blaszek i beleczek kostnych krzyżujących się ze sobą. Zasadniczym jej elementem strukturalnym jest osteon składający się z kilku—kilkunastu rureczek o malejącej średnicy, umieszczonych jedna w drugiej. Ściany ich są utworzone przez blaszki zbudowane z istoty międzykomór­kowej i włókien kolagenowych. W środku osteonu przebiega kanał, w którym znajduje się naczynie krwionośne.

Z zewnątrz kość pokryta jest okostną (periosteum), która jest błoną dobrze unaczynioną i unerwioną. Dlatego kość pozbawiona okostnej jest niewrażliwa na ból.

W kościach długich istota zbita tworzy trzon  i otacza jamę szpikową, wypełnioną szpikiem żółtym (medulla ossium flava), Nasady kości długich zbudowane są z istoty gąbczastej. W kościach płaskich, nie mających jam szpikowych w istocie gąbczastej, znajduje się szpik czerwony (medulla ossium rubra)

U osobników młodocianych w nasadach kości długich występuje chrząstka nasadowa. Jak już wspomniano, powierzchnie stawowe kości pokrywa chrząstka stawowa. Należy zaznaczyć, że powierzchnie stawowe kości nie są pokryte okostną.

Biorąc pod uwagę wymiary kości, możemy je podzielić na długie i krótkie a uwzględniając kształt — wyróżniamy kości płaskie i różnokształtne, np kości czaszki. Kości długie wchodzą w skład kośćca kończyn.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *